Regulamin

1. Sklep Internetowy Tuszyńscy miody z tradycjami, działający pod adresem miodyztradycjami.pl, którego właścicielem są Jakub i Marcin Tuszyńscy, Palczew 35, 05-660 Warka.

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym), a sklepem (Sprzedającym). Zamówienia składać można w naszym sklepie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Zamówienia są realizowane w dni robocze. Sklep prowadzi zarówno sprzedaż wysyłkową jak i realizuje odbiory osobiste. Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
Koszt wysyłki:
Poczta Polska (przy wpłacie na konto) – 20 zł brutto.

3. Płatności za zakupione towary można dokonywać na nr konta bankowego:

4. Zamówienia są przyjmowane poprzez poprawnie wypełniony formularz zamówienia, dostępny podczas procedury zakupu towarów. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych bądź błędnych danych Sprzedający będzie kontaktował się z Kupującym w celu wyjaśnienia nieścisłości adresowych. Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Klient może anulować bądź wprowadzić zmiany w zamówieniu dopóki nie zostało ono wysłane – informując o tym e-mailem.

5. Każde złożone przez Klienta zamówienie potwierdzamy e-mailem z informacją o jego przyjęciu.

6. W przypadku braku potwierdzenia ze strony sklepu w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy: miodyztradycjami@gmail.com

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

8. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

9. Koszty przesyłki są pokrywane przez Nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je sklep miodyztradycjami.pl, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na sklep miodyztradycjami.pl

10. Wysyłka dokonywana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.

11. Realizacja zamówienia dokonywana jest w ciągu 2-7 dni roboczych od dnia przekazania na magazyn. W wyjątkowych sytuacjach proces realizacji może wydłużyć się do 10 dni roboczych.

14. Dane Klientów sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym.

15. Korzystanie ze strony internetowej miodyztradycjami.pl jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Polityki Prywatności. (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych).

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem