Regulamin

1. Sklep Internetowy Tuszyńscy miody z tradycjami, działający pod adresem miodyztradycjami.pl, którego właścicielem są Jakub i Marcin Tuszyńscy, ul. Polna 4/11, 05-660 Warka NIP: 7971909403 REGON: 147127494

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym), a sklepem (Sprzedającym). Zamówienia składać można w naszym sklepie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Zamówienia są realizowane w dni robocze. Sklep prowadzi zarówno sprzedaż wysyłkową jak i realizuje odbiory osobiste. Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.


3. Płatności za zakupione towary można dokonywać na nr konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Warce 52 9154 0005 2001 0017 3720 0001

4. Zamówienia są przyjmowane poprzez poprawnie wypełniony formularz zamówienia, dostępny podczas procedury zakupu towarów. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych bądź błędnych danych Sprzedający będzie kontaktował się z Kupującym w celu wyjaśnienia nieścisłości adresowych. Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Klient może anulować bądź wprowadzić zmiany w zamówieniu dopóki nie zostało ono wysłane – informując o tym e-mailem.

5. Każde złożone przez Klienta zamówienie potwierdzamy e-mailem z informacją o jego przyjęciu.

6. W przypadku braku potwierdzenia ze strony sklepu w ciągu dwóch dni roboczych, prosimy o kontakt mailowy: kontakt@miodyztradycjami.pl

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

8. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

9. Koszty przesyłki są pokrywane przez Nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je sklep miodyztradycjami.pl, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na sklep miodyztradycjami.pl

10. Wysyłka dokonywana jest za pośrednictwem:

  • przesyłka kurierska realizowana za pośrednictwem kuriera InPost lub DHL lub DPD, wg wyboru Klienta, po wcześniejszej przedpłacie,
  • przesyłka kurierska pobraniowa realizowana za pośrednictwem kuriera InPost lub DHL lub DPD, wg wyboru Klienta,
  • przesyłka kurierska odbierana przez Klienta w punkcie odbioru InPost Paczkomaty 24/7, po wcześniejszej przedpłacie.

11. Realizacja zamówienia dokonywana jest w ciągu 2-7 dni roboczych od dnia przekazania na magazyn. W wyjątkowych sytuacjach proces realizacji może wydłużyć się do 10 dni roboczych.

12. Prawo do odstąpienia od umowy

Klient może w ciągu czternastu dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni, licząc od dnia, w którym Klient lub wyznaczona przez niego osoba, inna niż przewoźnik, weszli w posiadanie towaru lub – w przypadku, gdy towary zamówione przez Klienta w ramach jednego zamówienia są dostarczane odrębnie – w którym Klient lub wyznaczona przez niego osoba, inna niż przewoźnik, weszli w posiadanie ostatniego towaru danego zamówienia.

W celu odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie (np. w formie przesłanego pocztą listu, lub drogą mailową).

Odstąpienie od umowy należy zaadresować do:

adres email:  kontakt@miodyztradycjami.pl

W celu dotrzymania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia.

13. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta Sprzedający jest zobowiązany do zwrócenia mu wszystkich otrzymanych od niego płatności, bez kosztów dostawy

Do zwrotu płatności Sprzedający wykorzystuje ten sam środek płatności, który został zastosowany przez Klienta do realizacji pierwotnej transakcji, chyba że dokonano z Klientem odrębnych wyraźnych uzgodnień; w żadnym przypadku Klientowi nie są naliczane opłaty z tytułu zwrotu płatności.

Sprzedający może odmówić zwrotu płatności do momentu ponownego otrzymania towarów lub do momentu przedłożenia przez Klienta dokumentu potwierdzającego wysłanie przez niego towarów, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Klient jest zobowiązany do odesłania lub przekazania towarów Sprzedającemu niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym powiadomił on Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Towar należy odesłać na następujący adres:

Jakub Tuszyński
ul. Polna 4/11
05-660 Warka

Klient odpowiada za ewentualną utratę wartości towarów tylko wówczas, gdy utrata wartości powstała w wyniku postępowania z tymi towarami w sposób, który nie był niezbędny w celu sprawdzenia ich cech, właściwości i sposobu funkcjonowania.

14. Składanie reklamacji

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Kontakt w sprawie zwrotu
Skontakatuj się z nami w sprawie zwrotu. 

2.Odesłanie produktu
Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz z dokumentem zazkupu lub potwierdzeniem zapłaty.

3. Wysyłka
Reklamowany produkt należy wysłać na adres:
Jakub Tuszyński
ul. Polna 4/11
05-660 Warka

15. Reklamacje

Tuszyńscy – miody z tradycjami, zobowiązują się dostarczać produkty pełnowartościowe, pozbawione wad oraz zgodne z opisem produktu.

Każdy z produktów zakupionych w sklepie internetowym miodyztradycjami.pl może być reklamowany. Reklamacji produktów należy dokonać w formie pisemnej przesyłając informacje dotyczące powodów reklamacji na adres kontakt@miodyztradycjami.pl lub na adres do korespondencji: Jakub Tuszyński ul. Polna 4/11, 05-660 Warka

Reklamacja przysługuje Kupującemu jedynie w sytuacji, gdy zamówione produkty okazały się wadliwe. Za wadę produktu, w przypadku produktów spożywczych uznaje się produkt, który wykazuje oznaki fermentacji lub innych procesów biologicznych, które powodują, że produkt jest niezdatny do spożycia. Krystalizacja miodu nie stanowi podstawy do reklamacji.

Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. 

16. Dane Klientów sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym.

17. Korzystanie ze strony internetowej miodyztradycjami.pl jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Polityki Prywatności. (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych).

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Ba